VI ÄR ETT AV SVERIGES LEDANDE SKYLTFÖRETAG

Certifikat ISO 9001:2008
HÄMTA CERTIFIKAT ISO 9001 (PDF)
Vår vision är att vi ska vara marknadsledande i Sverige på presentation av varumärkesskyltar. Vår strävan är också att hela tiden bli bättre, starkare och effektivare.

Idag är vi ett av Sveriges ledande skyltföretag med närmare 50 anställda som omsätter omkring 70 miljoner. Våra faciliteter uppnår ca 24 000 kvm. Vi jobbar över hela Skandinavien med att förverkliga våra kunders drömmar, ambitioner och önskemål.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som kund en helhetslösning från design och förslag till monterad produkt i enlighet med ditt varumärke.

Kvalitetstänkande och självklarhet för oss. Vi är kvalitetescertifierade enligt ISO 9001:2000. Vi har också trippel-A-rating. Produkterna är S-märkta enligt Semkos riktlinjer.

Vårt miljöarbete blir bara bättre för varje år

I takt med att vi för varje år lär oss mer om återanvändning och omhändertagande av miljöfarliga produkter, blir vi bara bättre och bättre i vårt miljöarbete.

Klimatfrågorna engagerar oss och tillsammans med våra leverantörer försöker vi göra vårt bästa för att anpassa vår verksamhet efter de senaste rönen samt de lagar och förändringar som blir gällande. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

Vi handlar miljösäkert

Vi köper sedan några år endast produkter som inte innehåller giftiga tungmetaller som till exempel kadmium, barium eller bly.

Miljövänliga produkter

Vi använder produkter som inte är skadliga för miljön.
I produktionen använder vi PVC-skivor, men de skivor vi använder innehåller inga miljöskadliga mjukgörare. I vår produktion använder vi också en tenn-stabilisator, vilken anses som miljösäker.

Återvinning av avfall

Vi har i många år källsorterat allt vårt avfall. Metaller (aluminium, koppar och järn) placeras i olika behållare för återanvändning eller återvinning. Neon- och lysrör sänds till SAKAB för destruktion. Vi återvinner plastförpackningar, sträckfilm med mera. Pappersavfall pressar vi i papperspressar och använder det som returpapper. Vi omhändertar emballagevirke och använder det till uppvärmning.