Kunder

Alfa Neon Skyltfabrik AB har byggt sin verksamhet så att kunderna på ett maximalt sätt skall erhålla stöttning och support avseende hela deras exteriöra varumärkesprofilering. Kunderna består företrädesvis av mycket starka varumärken på den nationella och internationella marknaden. Den största enskilda kundmarknaden är fortsatt Sverige men mer än hälften av omsättningen går redan på export och detta har ökat markant de senaste åren. Till flera av våra multinationella kunder levererar vi i hela Norden men i några fall även hela Europa och resten av världen. Ett axplock av våra kunduppdrag inklusive bildillustrationer från några anläggningar redovisas enligt nedan:

Alfa Neon på Facebook