FRÅN DESIGN OCH FÖRSLAG TILL MONTERAD PRODUKT

Vi erbjuder en helhetslösning från design och förslag till monterad produkt i enlighet med ditt varumärke. En stor fördel är att vi samlat all kompetens och allt hantverk under samma tak. Erfarenheten säger att slutresultatet blir bättre när alla som är inblandade i produktionen också jobbar tillsammans.

DE FÖRSTA TIMMARNA ÄR VIKTIGA

Design av skyltUnder inledningsfasen av vårt samarbete kommer du och vi, projektledare, designers och säljare att ägna många värdefulla timmar åt utformningen av din skylt. Det är då vi resonerar om dina skyltbehov och analyserar vad vi ska uppfylla.

Logistiken planläggs av vår projektledare, så att allt sker när det ska. Han ser till att såväl du och jag besitter den information vi behöver för fatta kloka beslut genom projektets olika faser.

FRÅN ÖGAT TILL HANDEN

Design av skyltFrån vår designavdelning växer snart de första skisserna fram. Olika förslag testas och presenteras för dig. Först när du känner dig nöjd med våra förslag, producerar vi den exakta ritningen.

Beredningsteamet träder in och programmerar datorer och plottrar (skärmaskiner) för tillskärning.

VÅRA SKICKLIGA HANTVERKARE BORGAR FÖR GOD KVALITET

Därefter tar personalen i verkstaden och ateljén vid. Till sin hjälp har de fräsmaskiner, svetsar och andra högteknologiska printar och maskiner.

Utrustningen till trots så är det till slut deras hantverkarskicklighet som avgör kvaliteten på produkten. Plåtar bockas och svetsas. Det löds och skruvas. Folien lamineras och appliceras – produktionen närmar sig sitt slutskede.

PERFEKT IN I MINSTA DETALJ

Resultatet är viktigt. Vi lämnar aldrig ifrån oss en produkt som inte är perfekt och felfri. Alla ljusskyltar som lämnar fabriken genomgår funktionskontroll och CE-märks.

Våra kunniga hantverkare synar, finjusterar och putsar skyltarna innan de med varsamma händer överlämnas till våra erfarna och fackmässiga montörer som ser till att dina skyltar hamnar på rätt plats.